Haridusjuhi kompetentsimudel V osa

Uuendatud haridusjuhi kompetentsimudeli keskmes, mis seob omavahel kokku erinevad kompetentsid, on enesejuhtimine. 

Haridusjuht juhib teadlikult enda aega, energiat ja heaolu ning seab endale arengueesmärgid ja võtab initsiatiivi enda arendamisel.

Vahet ei ole, kas oled eksperdi, meistri või süsteemimuutja tasemel – juhina ei kaota Sa enesejuhtimist ka ebamäärastes ja pingelistes oludes ning teades oma mõju, käitud alati eetiliselt.

Kas see on helesinine unistus või reaalselt võimalik? Selle üle arutlevad endised või praegused haridusjuhid Sirje Ellermaa, Jaanika Käst, Ivo Lille ja Külli Lumi. Vestlust viib läbi Robert Lippin.