Õppimist eestvedav juhtimine II osa

Vestluse aluseks on Michael Fullan-i raamat “Koolijuhi kolm võtmetegurit mõjusaks juhtimiseks”. Stuudios on Külli Lumi (Vahenurme Lasteaedalgkooli direktor), Egle Rumberg (Uulu Põhikooli direktor), Sirje Ellermaa (Kärla Kooli direktor), Jaanika Käst (Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor). Vestlust juhib Ivo Lille (G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli direktor). mõjusaks juhtimiseks”.

“Õppimist eestvedav juhtimine” podcasti 2. osa transkriptsioon

Ivo Lille: “Tere tulemast kuulama “Mõte” podcasti. Podcast käsitleb eelkõige akronüümist “mõte” tulenevaid haridusteemasid. M nagu motivatsioon, Õ nagu õppimine, T nagu tagasiside, E nagu eestvedamine. Minu nimi on Ivo Lille. Jätkame eelmisel nädalal alustatud teemal “õppimist eestvedav juhtimine”. Aluseks oleme võtnud Michael Fullani raamatu “Kolm võtmetegurit mõjusaks juhtimiseks”. Saatekülalisteks on koolijuhid Külli Lumi – Libatse Lasteaed-algkool, Jaanika Käst – Valga Jaanikese Kool ja Urvaste Kool, Egle Rumberg – Uulu Põhikool ja Sirje Ellermaa – Kärla kool. Me läheme nüüd edasi muutuste teema juurde ja kuna koolijuhi üks olulisemaid rolle on muutuste mõjutajaks saamine, siis tihtipeale nende muutuste protsessi juures koolijuhid põrkuvad eelkõige muutuse vajaduse akuutsuse sõnastamisega või probleemi sõnastamisega. Ja noh, tihtipeale see küsimus tekib võib-olla organisatsioonides, et miks on vaja muutusi, kas kogu aeg on vaja muuta ja kuidas me üldse muutusi planeerime. Võib-olla siit järgmine küsimus Sirjele, et oma kogemusest jaga Fullani raamatu põhjal: kuidas üldse tunda ära muutuse vajadus? Mille põhjal me saame otsustada, et meil on vaja teha muutust? Ja, et see muutus on oluline ka laiemalt, mitte ainult minule juhina, vaid meie organisatsioonile ja võib-olla siis ka kogu piirkonnale.”

1 2