Õpimotivatsioon I osa

Arutame täna podcastis õpimotivatsiooni teemal. Aluseks oleme võtnud Jere Brophy käsiraamatu õpetajatele “Kuidas õpilasi motiveerida”.  Eelmistes podcastides jõudsime oma aruteludega sisemise ja välise motivatsioonini ning jätkame täna seades fookusesse õpimotivatsiooni. 

Sisemine motivatsioon avaldub sellistes tegevustes, kus inimene osaleb vabatahtlikult, koolis käimine ja õppekava läbimine on aga teadupärast kohustuslik. Koolis saab sisemine motivatsioon avalduda eelkõige uudishimu rahuldamisega; väline motivatsioon on esindatud tasu ehk hinnete näol. Seega, õpilased võivad olla õppima motiveeritud erinevatel põhjustel, aga õpetajatel on õpimotivatsiooni tekitamisel ja säilitamisel oluline roll. 

Stuudios on Egle Rumberg (Uulu põhikooli direktor), Sirje Ellermaa (Kärla Põhikooli direktor), Külli Lumi (Pärnu- Jaagupi Lasteaed „Pesamuna“ õppejuht), Jaanika Käst (Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor), Ivo Lille (G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli direktor).

Õpimotivatsioon 1. osa transkriptsioon

Tere tulemast kuulama „Mõte“ podcasti. Podcast käsitleb eelkõige akronüümist „Mõte“ tulenevaid haridusteemasid: M nagu motivatsioon, Õ nagu õppimine, T nagu tagasiside, E nagu eestvedamine. Minu nimi on Sirje Ellermaa. Täna jätkame eelmistes podcastides alustatud motivatsiooni teemat. Alustuseks ja aluseks oleme seekord võtnud Jere Brophy käsiraamatu õpetajatele „Kuidas õpilasi motiveerida?“. Saatekülalisteks on koolijuhid Külli Lumi – Pärnu-Jaagupi Lasteaed „Pesamuna“ õppejuht, Jaanika Käst – Valga Jaanikese Kooli ja Urvaste Kooli juht, Egle Rumberg – Uulu Põhikooli juht ja Ivo Lille – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli juht.

Eelmises podcastis kõnelesime motivatsiooniteooriatest, lähemalt Deci ja Ryani  isemääramisteooriast, mis puudutab siis isiksuse käsitlust, motivatsiooni, isiksuse terviku kujunemist. Ryan ja Deci on oma uurimistööde tulemusena sõnastanud inimese kolm psühholoogilist põhivajadust: vajadus autonoomia, seotuse ja kompetentsuse järele. Väga lühidalt lahtiseletatult vastab siis autonoomia küsimusele – kas ma soovin seda teha; kompetentsus – kas ma olen suuteline seda tegema ja seotus tähendab seotust tehtava, õpitava ja ka tegijatega; ja näitab, et sa kuulud kuhugi, sinuga arvestatakse, oled võtnud omaks grupi väärtused. Ja piltlikult seostatakse seda nagu kolmejalgse taburetiga, st psühholoogilised baasvajadused peavad olema kõik võrdselt kaetud.

Mõte
Mõte
Õpimotivatsioon I osa
/
1 2

Edasiseks lugemiseks: