Juhtimine

Podcastid, mis käsitlevad eestvedava juhtimise aspekte.

Haridusjuhi kompetentsimudel V osa

Uuendatud haridusjuhi kompetentsimudeli keskmes, mis seob omavahel kokku erinevad kompetentsid, on enesejuhtimine.  Haridusjuht juhib teadlikult enda aega, energiat ja heaolu ning seab endale arengueesmärgid ja võtab initsiatiivi enda...

Haridusjuhi kompetentsimudel IV osa

Jätkame uuendatud haridusjuhi kompetentsimudeli tutvustamisega. Kompetentsi suhete juhtimise alakompetents on suhtlemine ja koostöö. Kuidas aitab haridusjuht teistel eesmärke saavutada läbi teadlikult kujundatud suhete võrgustike, kaasava ja toetava...

Haridusjuhi kompetentsimudel III osa

Jätkame uuendatud haridusjuhi kompetentsimudel tutvustamisega. Seekord on fookuses kompetentsi suhete juhtimise alakompetents meeskonna juhtimine ja eestvedamine. Kas oled eksperdi, meistri või süsteemimuutja tasemel? Eeldatakse, et haridusjuht loob...

Haridusjuhi kompetentsimudel II osa

Jätkame uuendatud haridusjuhi kompetentsimudel tutvustamisega. Seekord on fookuses organisatsioonijuhtimise alakompetents süsteemne mõtlemine. Eeldatakse, et haridusjuht lähtub oma tegevuses konkreetsetest kontseptsioonidest ja kasutab nendega...

Haridusjuhi kompetentsimudel I osa

Seekord oleme valinud oma saate teemaks haridusjuhi kompetentsimudeli. Kas juhid kooli või lasteaeda – edukana püsimiseks on vajalik tegeleda enesetäiendamisega. Kui juhid haridusasutuste võrku, siis on vajalik värvata või arendada juhte või...

9 valet töö kohta III osa

Jätkame Marcus Buckinghami ja Ashley Goodalli raamatu „Üheksa valet töö kohta. Iseseisva mõtlemisega juhi teekond tegelikkusse” tutvustamisega.  Meie kolmandas saates tutvustame autorite seisukohti koos omapoolsete kommentaaridega järgmiste...